Disclaimer voor www.eventree.nl

Eventree - online ticketsolutions, hierna te noemen Eventree , verleent u hierbij toegang tot www.eventree.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Eventree behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Eventree spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Eventree .

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Eventree.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Eventree nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Eventree.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Eventree, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

Lees meer...

Geen tickets ontvangen?

Klik hier voor meer informatie om uw tickets alsnog te downloaden.

Vragen?

Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder! Stuur ons een mail of bel ons op:

085-1304594

Bekijk onze promotiefilm: